We mogen weer sporten! (Corona Protocol jeugd)

We mogen weer sporten! Echter wel met de nodige voorschriften. Als NIO hebben we de volgende maatregelen genomen, conform de KNKV maatregelen;

Er zijn tijdens de trainingen ‘Corona-coördinatoren’, die toezicht houden op het gebruik van de accommodatie. Deze personen zorgen voor een juiste toepassing van de protocollen voor, tijdens en na de trainingen. Daarbij houden zij het overzicht over de gehele trainingsavond en waarborgen zij de veiligheid van alle betrokkenen. Als op de NIO accommodatie getwijfeld wordt of een speler wel of geen ziekteverschijnselen vertoont, zijn de Corona-coördinatoren de aangewezen personen, die de betreffende personen dringend adviseren om de sportaccommodatie te verlaten.
De corona-coördinator is bovendien verantwoordelijk voor: desinfecteren van de handen van de jeugd en trainers, desinfecteren van het trainingsmateriaal en het opvolgen van de juiste looproute

Voorschriften algemeen:

 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°)
 • Blijf thuis als iemand in je huis koorts heeft (vanaf 38°) en/of benauwdheid
 • Meld je kind(eren) tijdig AF voor de trainingen, zodat de vereniging rekening kan houden met de toestroom;
 • De NIO kantine is gesloten. Er kan dus geen gebruik gemaakt worden van kleedkamers. Bij hoge uitzondering kan en mag er gebruik gemaakt worden van het toilet (EHBO-doos is op het veld aanwezig).
 • De trainingen per veld starten op verschillende tijden, om de 20 minuten en eindigen daarmee ook in dit ritme. Kijk goed naar het trainingsschema en wees niet eerder dan 10 minuten aanwezig op NIO. Verlaat NIO direct(!) na de training
 • Er is een routing op het sportpark met bewegwijzering.

Voorschriften halen & brengen:

 • Ouders mogen niet het NIO-terrein op (mits ze een kind jonger dan 6 jaar hebben die komt trainen)
 • Reis alleen met je kind(eren) of kom met personen uit je huishouden.
 • Kom zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar NIO.
 • Ouders die hun kind(eren) met de auto naar NIO brengen, worden geacht om niet het NIO-terrein op te rijden. Laat je kind(eren) uitstappen op de abeelweg. De corona-coördinator staat bij het NIO-hek en houdt toezicht op de kinderen.

Voorschriften training:

 • Kom alleen naar NIO als je training hebt
 • Ga voorafgaand aan de training thuis naar het toilet
 • Was voorafgaand aan de training je handen, minimaal 20 seconden
 • Volg de aanwijzingen van de Corona-coördinatoren (te herkennen aan een gekleurd hesje) en de trainers op
 • Laat je handen VOOR en NA de training desinfecteren door de trainer/corona-coördinator bij ingang van het NIO-veld. Er wordt gebruik gemaakt van een statafel tussen de trainer/corona-coördinator en de spelers (1,5 meter afstand).
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training op NIO
 • Schud geen handen
 • Maak tijdens het sporten zoveel mogelijk gebruik van eigen materiaal zoals sportkleding en bidons
 • Spelers van zowel de A-, B- en C-jeugd worden geadviseerd om een legitimatiebewijs (indien in bezit) mee te nemen naar de training. Er kan door de gemeente gehandhaafd worden

Tijdschema

F : 18:00 tot 19:00 à alleen dinsdag*
E : 18:00 tot 19:00
D: 18:20 tot 19:20
C: 19:20 tot 20:20
B: 19:20 tot 20:20 à alleen donderdag*
A: 19:40 tot 20:40 à A2 alleen dinsdag*

*bij veel animo kan er een tweede trainingsdag verzorgd worden.

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.