Sportplus

n.i.o. sportplus logo
Korfbalvereniging ckv N.I.O. mag zich minimaal gedurende 2 jaar officieel een Sportplusvereniging noemen. De club heeft dit te danken aan succesvolle maatschappelijke activiteiten, zoals G-korfbal, Kombifit, Puppykorfbal en weerbaarheidstrainingen voor de jeugd.

Hoewel N.I.O. nog geen officiële Sportplusvereniging was, was de club al langer actief met maatschappelijke activiteiten.In de afgelopen periode deed de club mee aan een toetsingstraject om aanspraak te maken op de ‘Sportplusstatus’. De toetsingscommissie, die werkt in opdracht van Rotterdam Sportsupport, nam onder meer de kwaliteit en borging van de maatschappelijke activiteiten, de interne organisatie, de sociale veiligheid en de financiën onder de loep. De commissie beoordeelt dat N.I.O. aan deze criteria voldoet, zodat de club zich officieel Sportplusvereniging mag noemen.

Binnenkort ontvangt de vereniging, net als 17 andere Rotterdamse verenigingen, hiervoor het Sportpluspredicaat. Dit predicaat is een bewijs van een bepaalde basiskwaliteit en een maatschappelijke rol. Dit is onder andere interessant voor (potentiële) maatschappelijke partners. Het predicaat biedt partijen als welzijnsorganisaties of de eerstelijnszorg inzicht in welke verenigingen interessant zijn om mee samen te werken. Daarnaast heeft de vereniging met het predicaat de mogelijkheid zichzelf te promoten. Niet alleen bij mogelijke maatschappelijke partners, maar ook bij (potentiële) leden, partners, bedrijven en de gemeente.

N.I.O. is actief met diverse maatschappelijke activiteiten zoals samen met Laurens Wonen en Actief fysio zorgen dat 35+ meer in beweging komen, G-korfbalgroep uitbreiden zodat ze snel mee kunnen doen aan wedstrijden.

Sinds 2003 is N.I.O. al bezig met Puppykorfbal, dit met groot succes.
Kinderen leren zo op jonge leeftijd al samen spelen, samen delen.

N.I.O.  is blij met de Sportplusstatus. De werkgroep heeft hier bijna 2 jaar hard voor gewerkt en dat maakt dat het niet alleen iets van de werkgroep en het bestuur is, maar van  de vereniging. De komende periode wil N.I.O. zich voornamelijk focussen op deze speerpunten, want hier zijn nog heel veel mogelijkheden.

Het Sportplus programma is ontwikkeld door Rotterdam Sportsupport voor Rotterdamse sportverenigingen die een maatschappelijke rol willen vervullen. Daarbij kan gedacht worden aan het aanbieden van sportactiviteiten voor bijzondere doelgroepen, aan het aanbieden van sport in de wijk, aan het openstellen van de accommodatie voor gebruik door anderen. Rotterdam Sportsupport ondersteunt verenigingen bij hun maatschappelijke inzet.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: projecten@ckvnio.nl

 

Reacties zijn gesloten.