• NIO sportplus vereniging

  NIO heeft binnen de gemeente Rotterdam de Sportplus status. Een Sportplusvereniging is een vitale vereniging met een veilig sportklimaat. De club is maatschappelijk ondernemend met de deuren open voor de wijk en de stad. Op basis van deze sportplus status houdt NIO zich ook bezig met maatschappelijke activiteiten die voornamelijk gericht zijn op ouderen, mensen met een beperking en de jeugd.

  In de afgelopen periode deed NIO mee aan een toetsingstraject om aanspraak te maken op de ‘Sportplusstatus’. De toetsingscommissie, die werkt in opdracht van Rotterdam Sportsupport, nam onder meer de kwaliteit en borging van de maatschappelijke activiteiten, de interne organisatie, de sociale veiligheid en de financiën onder de loep. De commissie beoordeelt dat NIO aan deze criteria voldoet, zodat de club zich officieel Sportplusvereniging mag noemen.Het sportpluspredicaat is een bewijs van een bepaalde basiskwaliteit en een maatschappelijke rol. Dit is onder andere interessant voor (potentiële) maatschappelijke partners. Het predicaat biedt partijen als welzijnsorganisaties of de eerstelijnszorg inzicht in welke verenigingen interessant zijn om mee samen te werken. Daarnaast heeft de vereniging met het predicaat de mogelijkheid zichzelf te promoten. Niet alleen bij mogelijke maatschappelijke partners, maar ook bij (potentiële) leden, partners, bedrijven en de gemeente.

  NIO is actief met diverse maatschappelijke activiteiten zoals samen met Laurens Wonen en Actief fysio zorgen dat 35+ meer in beweging komen en het uitbreiden van de G-korfbalgroep zodat ze snel mee kunnen doen aan wedstrijden. Daarnaast is NIO sinds 2003 al bezig met Puppykorfbal, dit met groot succes! Kinderen leren zo op jonge leeftijd al samen spelen.

  NIO is enorm blij met de sportplusstatus. De werkgroep heeft hier hard voor gewerkt en dat maakt dat het niet alleen iets van de werkgroep en het bestuur is, maar van de vereniging. De komende periode wil NIO zich voornamelijk focussen op deze speerpunten, want hier zijn nog heel veel mogelijkheden.

  het Sportplus programma is ontwikkeld door Rotterdam Sportsupport voor Rotterdamse sportverenigingen die een maatschappelijke rol willen vervullen. Daarbij kan gedacht worden aan het aanbieden van sportactiviteiten voor bijzondere doelgroepen, aan het aanbieden van sport in de wijk, aan het openstellen van de accommodatie voor gebruik door anderen. Rotterdam Sportsupport ondersteunt verenigingen bij hun maatschappelijke inzet.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen via de e-mail projecten@ckvnio.nl met Tim Micklinghoff, kaderlid Sportplus.