Over NIO

DSC_0509003

De Christelijke Korfbal Vereniging Na Inspanning Ontspanning (ckv N.I.O.) is opgericht op 21 november 1959 en bestaat inmiddels dus 50 jaren. In die 50 jaar heeft N.I.O. op diverse locaties haar wedstrijden gespeeld.

Sinds 1984 is de thuisbasis aan de Abeelweg no. 233 in Rotterdam-Schiebroek waar naast ruime kleedaccommodaties ook een gezellige eigen kantine staat.

De ckv N.I.O. is een Christelijke Korfbalvereniging. Dat houdt enerzijds in, dat er geen verenigingsactiviteiten op zondagen worden georganiseerd en anderzijds, dat wij vanuit een Christelijke levensvisie met elkaar en anderen om willen gaan, ieder waarderend en accepterend.

N.I.O. is aangesloten bij het Kon. Ned. Korfbal Verbond. Het hoofddoel van de vereniging is natuurlijk het organiseren van korfbalwedstrijden volgens de speelschema’s van het district Zuidwest van het KNKV.

Om zo goed mogelijke prestaties te kunnen leveren wordt er uiteraard ook zoveel mogelijk getraind, ‘s zomers en in voor- en najaar op het veld en in de wintermaanden in sporthal of gymzaal. N.I.O. biedt daarnaast Kombifit (met leeftijdgenoten allerlei sporten beoefenen om zo lekker fit en gezond te blijven) en G-korfbal (korfballen voor mensen met een beperking). Daarnaast mag N.I.O. zich Sportplusvereniging noemen. Dat betekent dat N.I.O. zich bezighoudt met maatschappelijke activiteiten die voornamelijk gericht zijn op ouderen, mensen met een beperking en de jeugd.

Naast de competitieactiviteiten organiseert de vereniging ieder jaar een familiekorfbaltoernooi. Verder is een actieve recreatiecommissie het hele seizoen druk bezig met het organiseren van allerlei ontspanningsavonden zoals playbackshow, knutsel-, spel-, bingo- en videoavonden. Ook is er elk seizoen een klaverjas – en een dartcompetitie.

Kortom, N.I.O. is een vereniging die bruist van activiteit en gezelligheid.

Nieuwsgierig geworden? Kom gerust eens een kijkje nemen tijdens de wedstrijden of nog beter, kom eens (gratis en zonder enige verplichting) een paar keer meetrainen. Ieder is van harte welkom!

De ckv N.I.O. wil er ook voor U en jou zijn!

Cees Dekker

Voorzitter ckv N.I.O.

Ckv N.I.O. is opgericht op 21 november 1959. De oprichter dhr. W.A. Pleijsier woonde toen in Schiebroek en had al een keer eerder een korfbalvereniging opgericht in Den Haag (IJsvogels). De jeugd van Schiebroek was dan ook vaak te vinden bij de familie Pleijsier om te schieten in het plantsoen naast de woning waar een paal met een korf werd neer gezet.

Dit werd overigens niet altijd door de politie goed gevonden…..

Mw. Pleijsier had op de middelbare school ook al eens op een korfbalvereniging gezeten in Den Haag en deze heette N.I.O.. Na veel suggesties werd uiteindelijk de vereniging in Schiebroek gedoopt tot ckv N.I.O. “Na Inspanning Ontspanning”

De vereniging begon in 1959 op de locatie ‘Laag Zestienhoven’, waar men ongeveer drie jaar korfbalde. Op deze locatie had N.I.O. geen vaste plaats en elke week weer moest er gevraagd worden waar het veld uitgelegd mocht worden.

In 1962 kon er een deel van de locatie aan de Abeelweg gehuurd worden. Op deze locatie speelden ook de toenmalige korfbalverenigingen Hillegersberg en Schiebroek, later gefuseerd tot Hesco. Door de snelle groei van N.I.O. werd de behoefte aan een eigen veld en kantine steeds groter.

Halverwege de jaren `70 is de vereniging toen verhuisd naar een locatie aan de Lindesingel. In oktober 1976 werd daar begonnen met het bouwen van de kantine en tot 1985 werd op deze locatie gespeeld. Toen werd de kantine gedemonteerd en weer opgebouwd aan de Abeelweg, de locatie die N.I.O. eerder moest delen met Hesco.

sportplus-bordOp 18 december 2008 werd het korfbalmateriaal en de inrichting van de kantine verhuisd naar het iets verderop gelegen veld, omdat er op de eigen locatie twee nieuwe kantines en extra kleedkamers moesten worden gebouwd. Verder zouden er twee kunstgrasvelden en een handbalveld worden aangelegd.

Nadat alle vergunningen verleend waren mochten een aantal heren, die in 1985 de kantine opgebouwd hadden, als eerste met de sloophamer aan de slag. Een dag later verdween de oude kantine deel voor deel in een container.

Vanaf 17 april 2010 konden we, samen met handbalvereniging de Meeuwen, gebruik maken van ons nieuwe sportcomplex aan de Abeelweg 233.

Sinds december 2014, mag N.I.O. zich officieel Sportplus vereniging noemen.
meer informatie via deze link. (Sportplus)

Op dit moment telt de vereniging zo`n 200 leden. We mogen concluderen dat N.I.O. een
gezonde vereniging is met veel mogelijkheden om te sporten.

Om de vereniging draaiende te houden moet er veel werk worden verricht. Aangezien de “schouders van het bestuur” veel kunnen dragen, maar helaas niet alles, wordt het bestuur ondersteund door enkele commissies.

1) Beheercommissie
De taak van deze commissie is het toezicht houden op alle eigendommen van onze vereniging (zoals de kantine en spel- en trainingsmateriaal) en ervoor te zorgen dat deze eigendommen in goede staat blijven (of komen).

De Beheercommissie valt onder de bestuursverantwoordelijkheid van het bestuurslid Beheerzaken. Onder de beheercommissie vallen:

Materiaalcommissie
De Materiaalcommissie houdt zich bezig met het onderhoud van de Kantine en houdt toezicht op de materialen.

Kantinecommissie
Zorgt voor in- en verkoop van producten, bemant met hulp de bar en zorgt voor het schoonhouden van de kantine.

2) Redactiecommissie
Het webteam publiceert ingezonden stukken en verzorgt het onderhoud van de N.I.O.- website, Facebook en Twitter.
De Redactiecommissie valt onder de bestuursverantwoordelijkheid van de secretaris van het Dagelijks Bestuur.

3) Propagandacommissie

De Propagandacommissie zorgt ervoor dat de naamsbekendheid van onze vereniging wordt vergroot door o.a. publicatie in kranten, wijkbladen, kerkbladen enz., folderverspreiding en het aanwezig zijn op diverse evenementen (zoals het Oranjefeest op Koningsdag). Behalve het binnenhalen van nieuwe leden organiseert de commissie activiteiten om de eigen leden te behouden.

De Propagandacommissie valt onder de bestuursverantwoordelijkheid van de secretaris van het Dagelijks Bestuur.

4) Kampcommissie

Taak van de Kampcommissie is het jaarlijks organiseren van een kamp voor de jeugdleden.

De Kampcommissie valt onder de bestuursverantwoordelijkheid van de voorzitter van het Dagelijks Bestuur.

5) Korfbal Technische Zaken (KTZ)

De taak van de KTZ is het verzorgen van alle zaken betreffende senioren, junioren, aspiranten en pupillen (zoals trainingen, wedstrijden en teamsamenstellingen).

Ilja Weeda coördineert het wedstrijdsecretariaat.

Om voldoende aandacht te kunnen schenken aan de teams heeft elk team een eigen contactpersoon binnen de KTZ.

De KTZ valt onder bestuursverantwoordelijkheid van het bestuurslid Technische zaken.

6) Recreatiecommissie

Taak van deze commissie is het organiseren van nevenactiviteiten binnen onze vereniging met het oog op ledenbinding. Afwisselend worden er avonden georganiseerd voor de senioren/junioren en voor de aspiranten/pupillen.

De Recreatiecommissie valt onder bestuursverantwoordelijkheid van het bestuurslid Projecten.

7) Financiële Commissie

Taak van deze leden is het bijstaan van de penningmeester door het bijhouden van de kantinefinanciën.

7a) Sponsorwerkgroep

De werkgroep houdt zich bezig met het vinden en behouden van sponsoren om de inkomsten van N.I.O. te vergroten. (sponsor@ckvnio.nl)

De Financiële Commissie valt onder bestuursverantwoordelijkheid van de Penningmeester.

8 Projecten

Hieronder vallen het Puppy korfbal, G-Korfbal, Sportplus, Kombi-Fit, de Slotdag en overige evenementen.
Voor informatie kunt u mailen naar: (projecten@ckvnio.nl)

Vertrouwenspersoon N.I.O.

De vertrouwenspersoon van ckv N.I.O.  vertrouwenspersoon

Mijn naam is Ingrid de Groot. Ik ben sinds 1981 lid van N.I.O. en heb me er altijd erg op mijn gemak gevoeld. Bij N.I.O. gaat het natuurlijk om het korfballen, maar minstens zo belangrijk zijn de sfeer en de vriendschappen die er ontstaan. Voor je het weet breng je er heel wat uurtjes door.

Dat is een goede zaak. Maar waar veel mensen samen zijn, kunnen ook wel eens zaken voorvallen die minder prettig zijn. Zo zijn er soms meningsverschillen, ruzies zelfs, die meestal door de betrokkenen zelf worden opgelost. Daarbij kunnen anderen (trainers, teamleden enz.) helpen.

Echter: er zijn ook situaties denkbaar die verder gaan dan dat. Situaties waarbij sprake is van grensoverschrijdend gedrag, bewust of onbewust:

Gaat iemand te ver met grappen of opmerkingen over sekse, je geloof of huidskleur, zit iemand aan je terwijl je dat niet wilt, wordt er lelijk over je gesproken op de groeps App? Neem dan contact met mij op!

Het bestuur van N.I.O. heeft mij gevraagd de rol van vertrouwenspersoon op me te nemen. Dat doe ik graag. Net als het bestuur en andere leden van N.I.O., wil ik dat N.I.O. een vereniging is waar iedereen, niet alleen leden en spelers, maar ook ouders/verzorgers, zich veilig kan voelen.

Mocht jij, u als ouder of uw kind bij N.I.O.-activiteiten onverhoopt te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag, dan kun je contact met mij opnemen via e-mail: vp@ckvnio.nl

Richting het veld

Abeelweg 233,3053PA Rotterdam-Schiebroek, Tel. 06-32143156

Vanaf Gouda / Dordrecht (A16)

A20 (Gouda-Rotterdam), afslag 14 Rotterdam-Centrum; rotonde (Schieplein) voor een kwart nemen richting de N471 Hillegersberg/Schiebroek. Bij verkeerslichten rechts, hierna de volgende verkeerslichten rechtdoor rijden en bij de daarop volgende verkeerslichten links, 3e zijstraat rechts (Meidoornsingel), aan het einde links. Veld na ca. 50 meter rechts.

Vanaf Hoek van Holland / Den Haag (A13)

A20 (Hoek van Holland-Rotterdam), afslag 14 Rotterdam-Centrum; rotonde (Schieplein) voor driekwart nemen, richting de N471 Hillegersberg/Schiebroek. Bij verkeerslichten rechts, hierna de volgende verkeerslichten rechtdoor rijden en bij de daarop volgende verkeerslichten links, 3e zijstraat rechts (Meidoornsingel), aan het einde links. Veld na ca. 50 meter rechts.

OV

Vanaf Rotterdam-Centraal Station tramlijn 25 richting Schiebroek. Uitstappen halte Larikslaan. Meidoornsingel uitlopen, aan het einde links, veld na ca. 50 meter rechts.


Grotere kaart weergeven

Richting Sporthal                                                                                                        De Wilgenring             

Sporthal “De Wilgenring”, Melanchtonweg 70, Tel. (010) 2855855

Vanaf alle richtingen

Rijksweg A20, afslag 14, Centrum/Schiebroek/Hillegersberg, richting Schiebroek. Bij verkeerslichten rechts, volgende twee verkeerslichten rechtdoor rijden. Na 2e verkeerslicht na 100 meter rechtsaf slaan het parkeerterrein op.

OV

Vanaf NS-station Rotterdam CS RET-tramlijn 25. Uitstappen Melanchtonweg


Grotere kaart weergeven

De contributie voor seizoen 2020/2021 wordt geïncasseerd in 4 termijnen en bedraagt per termijn:

Studerende senioren met studiefinanciering, kunnen bij de penningmeester vragen om een studiekorting van € 12,00 per termijn door een kopie in te leveren van de studentenkaart. Leden die het hele jaar lid zijn maar die slechts één van de twee competities spelen, betalen 2 termijnen volledige contributie over de periode waarin wordt gespeeld en 2 termijnen halve competitie over de periode waarin niet wordt gespeeld.

Voor de bepaling van de contributie geldt de leeftijd per 01 januari als richtlijn.
Een voorbeeld: een lid dat na 01 januari 2021 16 jaar wordt, betaalt het gehele seizoen € 36,00 per termijn.

Contact:

Is je interesse gewekt, en wil je een keer komen kijken bij ckv N.I.O., of wil je gewoon meer informatie?

Neem dan contact op met een van de volgende mensen:

3 tot 5 jaar Puppy Korfbal (email: projecten@ckvnio.nl)

vanaf 5 jaar: Vesna Weultjes-Bakker & Rien Klein (email: ktz@ckvnio.nl)

vanaf 6 jaar t/m de senioren de KTZ (email: ktz@ckvnio.nl)

G-korfbal en Kombifit (email: projecten@ckvnio.nl)

Onze kantine is bereikbaar op tel. 06 – 321 43 156

Opzegging / wijziging lidmaatschap:

Opzegging of wijziging van het lidmaatschap kan slechts geschieden per 30 juni van enig jaar en dient schriftelijk bij de ledenadministratie of per E-mail (secretaresse@ckvnio.nl) te worden gedaan uiterlijk

één maand voor beëindiging van het verenigingsjaar, derhalve uiterlijk op 31 mei door het lid zelf c.q. een ouder/verzorger van een jeugdlid.

Wordt gedurende het verenigingsjaar opgezegd – dus ook aan of voor het begin van het nieuwe seizoen –, dan is men over het gehele jaar contributie verschuldigd. Het lidmaatschap wordt geacht te zijn opgezegd op het moment dat de schriftelijke opzegging bij het secretariaat binnen is en pas nadat u hiervan een bevestiging van opzegging terug heeft ontvangen.

Reacties zijn gesloten.