• De organisatie

  Zonder vrijwilligers zou onze vereniging niet bestaan en wij zijn ook zeer trots op alle mensen die iets voor NIO hebben gedaan of nog doen. Om structuur aan te brengen binnen deze groep mensen bestaat onze club uit meerdere commissies die allemaal iets doen voor NIO.

  Op deze pagina stellen we het bestuur aan je voor en vind je een overzicht van de commissies met bijbehorend mailadres. 

 • Het bestuur

  We willen graag dat de bestuursleden niet boven, maar midden in  de vereniging staan, hebben we bovengenoemd overzicht gegeven met daarbij de telefoonnummers. Voel je vrij de betrokken bestuurders te mailen (link naar bestuur@ckvnio.nl) met ideeën, suggesties en (hopelijk niet) klachten. Hieronder staat een overzicht met van onze bestuursleden met daarbij hun rol binnen het bestuur.

 • André van der Veen

  Voorzitter en bestuurslid financiële zaken

  Eindverantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de hele club en o.a. belast met de representatie binnen en buiten de vereniging, contacten met de pers, met gemeente en met de korfbalbond. Daarnaast ook eindverantwoordelijke voor de zaken met betrekking tot de financiën. 

 • Laurens Pouwer

  Bestuurslid verenigingszaken

  Eindverantwoordelijk voor de gang van alle verenigingszaken (o.a. communicatie, sportplus en activiteiten) binnen de hele club.

 • Hanneke Baukema

  Bestuurslid technische zaken

  Eindverantwoordelijk voor de korfbal technische gang van zaken binnen de hele club. 

 • Ik vertrouw erop dat we ook in de toekomst samen onze schouders eronder blijven zetten en NIO klaar maken voor de toekomst. Op naar NIO 2.0.
 • Commissies

  Onze commissies zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid van onze club. Van het korfbal-technisch kader tot sponsorwerving en van horeca tot onderhoud van ons complex. Onze commissies zijn altijd op zoek naar enthiusiaste nieuwe teamleden. Wil je je vrijwillig aanmelden bij een van onze commissies? Meld je dan aan via vrijwilliger@ckvnio.nl

 • Webteam ckv NIO

  Het webteam van ckv NIO is te bereiken via webteam@ckvnio.nl.

  Lever materiaal in correcte vorm aan, zodat de redactie dit soepel kan verwerken. De redactie zal bekijken via welke media het aangeleverde materiaal het beste gepubliceerd kan worden.

  Tekst zonder opmaak kan in de e-mail zelf of als Word-bestand worden opgestuurd. Tekst met opmaak en posters/affiches graag als afbeelding (jpg, png of pdf). Als er materiaal met opmaak als Word-bestand wordt verstuurd kan er niet gegarandeerd worden dat de opmaak overgenomen wordt.

 • Draag jij al een steentje bij? Vind een taak die bij je past om de club te helpen.

  Zonder vrijwilligers zou onze vereniging niet bestaan. Daarom zijn wij ook zeer trots op alle mensen die iets voor NIO hebben gedaan en nog doen.

  Binnen een vereniging draagt iedereen zijn steentje bij. Er is altijd een taak die bij je past qua tijd en karakter.

  Zo zetten onze vrijwillige trainers zich met hart en ziel 3x per week in voor het korfbalplezier van jouw zoon/dochter. Zo staat de scheidsrechter op zaterdagochtend de wedstrijd van jouw zoon/dochter in goede banen te leiden en zo zorgen de barmannen en barvrouwen dat je kan genieten van een lekker kopje koffie tijdens de korfbalwedstrijd.

  Hoe kan je helpen? 

  Bij NIO gebruiken we vooral de WhatsApp-groepen en de KNKV Wedstrijdzaken App als communicatiemiddel.

  Hierin zal je zo nu en dan een vraag naar vrijwilligers voorbij zien komen. Denk hierbij aan het draaien van bardiensten, helpen bij een kinderactiviteit of het fluiten van een wedstrijd.

  Als iedere ouder zijn of haar steentje bijdraagt is het een kleine moeite.