Lid worden

nio89

 Kennismaken:

Iedereen vanaf 5 jaar mag kennis komen maken met de korfbalsport. Dat wil zeggen dat iedereen gratis en zonder verdere verplichting vier trainingen mee mag komen doen. Zo kan je ontdekken of je korfballen echt leuk vindt. Voor kinderen vanaf 3 jaar organiseert N.I.O. het Puppykorfbal (zie onder Activiteiten).

Clubkleding:

Korfbalvereniging ckv N.I.O. speelt in de kleuren geel en blauw (de kleuren van Schiebroek). Het shirt is geel met blauwe opdruk en het broekje of rokje is blauw. N.I.O. heeft een tenuepool, d.w.z. dat iedereen een shirt en een broekje/rokje in bruikleen wordt gegeven. Dat scheelt dus aanmerkelijk in de kosten.

Zaal- en kunstgrasschoenen moeten zelf aangeschaft worden.

Trainingen:

NIO 12 mei 2012_352klein

Om het korfballen en de regels goed te leren wordt er één of twee keer per week getraind. Tijdens het veldseizoen zijn de trainingen op het veld aan de Abeelweg (nr.233). Tijdens het zaalseizoen in Schiebroekse gymzalen en sporthallen.

De trainingstijden Veld en zaal, zijn te
vinden onder het menu Competitie/Trainingen.

Contributie:

De contributie voor seizoen 2020/2021 wordt geïncasseerd in 4 termijnen en bedraagt per termijn:

Studerende senioren met studiefinanciering, kunnen bij de penningmeester vragen om een studiekorting van € 12,00 per termijn door een kopie in te leveren van de studentenkaart. Leden die het hele jaar lid zijn maar die slechts één van de twee competities spelen, betalen 2 termijnen volledige contributie over de periode waarin wordt gespeeld en 2 termijnen halve competitie over de periode waarin niet wordt gespeeld.

Voor de bepaling van de contributie geldt de leeftijd per 01 januari als richtlijn.
Een voorbeeld: een lid dat na 01 januari 2021 16 jaar wordt, betaalt het gehele seizoen € 36,00 per termijn.

Contact:

Is je interesse gewekt, en wil je een keer komen kijken bij ckv N.I.O., of wil je gewoon meer informatie?

Neem dan contact op met een van de volgende mensen:

3 tot 5 jaar Puppy Korfbal (email: projecten@ckvnio.nl)

vanaf 5 jaar: Vesna Weultjes-Bakker & Rien Klein (email: ktz@ckvnio.nl)

vanaf 6 jaar t/m de senioren de KTZ (email: ktz@ckvnio.nl)

G-korfbal en Kombifit (email: projecten@ckvnio.nl)

Onze kantine is bereikbaar op tel. 06 – 321 43 156

Opzegging / wijziging lidmaatschap:

Opzegging of wijziging van het lidmaatschap kan slechts geschieden per 30 juni van enig jaar en dient schriftelijk bij de ledenadministratie of per E-mail (secretaresse@ckvnio.nl) te worden gedaan uiterlijk

één maand voor beëindiging van het verenigingsjaar, derhalve uiterlijk op 31 mei door het lid zelf c.q. een ouder/verzorger van een jeugdlid.

Wordt gedurende het verenigingsjaar opgezegd – dus ook aan of voor het begin van het nieuwe seizoen –, dan is men over het gehele jaar contributie verschuldigd. Het lidmaatschap wordt geacht te zijn opgezegd op het moment dat de schriftelijke opzegging bij het secretariaat binnen is en pas nadat u hiervan een bevestiging van opzegging terug heeft ontvangen.

Reacties zijn gesloten.