• Adres toernooiorganisatie:

  Cees Dekker

  Roestmos 15

  3069AR Rotterdam

  Email: h.dekker195@upcmail.nl

   

  Rotterdam, mei 2024.

  Beste sportfamilies en andere belangstellenden,

   

  Op zaterdag 6 juli a.s. organiseert de ckv N.I.O. weer een familietoernooi. Aan dit toernooi kunnen ook teams van ouders en kinderen, vriendengroepen, bedrijfsteams en iedere andere vorm van gelegenheidsteams deelnemen. Wij nodigen u hierbij graag uit om aan dit gezellige toernooi, dat begint rond 10.00 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur, deel te nemen. Net als andere jaren zullen we ook dit jaar na het toernooi een BBQ organiseren voor alle deelnemers aan het toernooi en uiteraard alle leden van de vereniging. Op die manier kunnen we nog gezellig doorpraten over het toernooi en sterke verhalen met elkaar delen. Een opgavenformulier treft u hierbij aan. Eventuele meerdere exemplaren zijn uiteraard beschikbaar. De opgavenformulieren ontvangen wij graag uiterlijk woensdag 26 juni a.s. terug. Wilt u de tenuekleuren en de speelsterkte zo nauwkeurig mogelijk omschrijven c.q. bepalen?

   

  Wij hebben besloten om ook dit jaar geen verplichte inschrijfkosten te vragen. U zult echter begrijpen, dat de organisatie van zo’n toernooi toch de nodige kosten met zich brengt. Wij doen daarom wederom vol vertrouwen een beroep op alle deelnemende teams om een deel van die kosten voor hun rekening te nemen d.m.v. een vrije bijdrage. De kosten voor deelname aan de BBQ zullen € 12,50,= bedragen als je 13 jaar of ouder bent en € 10 t/m 12 jaar. Let op: opgeven voor de BBQ betekent ook betalen voor de BBQ.

   

  Wij hopen dat wij uw team op 6 juli a.s. weer op ons veld mogen begroeten en zeggen daarom graag:

                                                             TOT ZIENS!

  Namens de Toernooiorganisatie,

  Cees Dekker.

   

   

 • .