Corona update bestuur

En ineens was daar eind maart een abrupt einde aan het seizoen 2019-2020. Waar het eerst van korte duur leek te zijn, is er inmiddels veel meer duidelijkheid gekomen. Door de maatregelen vanuit de overheid en het RIVM is het seizoen nu definitief voorbij. Uiteraard een zeer logisch besluit van het KNKV, dat daarmee de richtlijnen van het RIVM en de regering volgt.

We hopen dat het met jullie allemaal goed gaat in deze zeer vreemde en extreme tijd. Wij als bestuur hebben afgelopen maandag een vergadering gehad via Teams om over de gevolgen van gedachte te wisselen. Naast dat de huidige crisis een enorme impact heeft op het sociale gebeuren van het verenigingsleven, heeft dit uiteraard ook gevolgen voor algemene verenigingszaken. Hierbij valt dan te denken aan onderhoud van het pand, voorraad van de kantine, kosten die doorlopen, het gemis aan omzet. Daarnaast ook de vragen over wat gaan we doen met het kamp, het familietoernooi en niet te vergeten het jubileumfeest.

Met dit bericht willen we jullie informeren over wat wij als bestuur hebben besloten en hoe wij het einde van dit seizoen en de start van het volgende seizoen zien. Uiteraard is dit nog wel afhankelijk van mogelijke nieuwe ontwikkelingen en besluiten. We vonden het in ieder geval noodzakelijk om nu iets te laten weten gezien de huidige stand van zaken.

Zoals jullie wellicht hebben vernomen zal de zaalcompetitie niet worden uitgespeeld. Het bondsbestuur had op 16 maart al besloten om de zaalcompetitie in het breedtekorfbal als niet gespeeld te beschouwen. Inmiddels is er voor het wedstrijdkorfbal besloten dat de stand zoals die na de laatst gespeelde wedstrijd was, wordt gezien als eindstand. De tweede helft van de veldcompetitie komt volledig te vervallen, waardoor de gehele veldcompetitie wordt beschouwd als niet gespeeld. Er zal niet meer worden getraind en er zullen geen activiteiten meer plaatsvinden op ons complex. Dit laatste zeker tot 1 juni. Wanneer de overheid met aanpassing komt van de regels zullen wij gaan beoordelen of het kamp en het familietoernooi door kunnen gaan. We hebben dus wel besloten om de publicatie en de inschrijving van het familietoernooi plaats te laten vinden. Dit dus met de mogelijkheid dat het niet doorgaat. Het lijkt ons een mooie gelegenheid om, als de situatie het toelaat, een vreemd seizoen op een mooie en feestelijke wijze met elkaar en vrienden en familie af te sluiten.

November 2019 bestond onze vereniging 60 jaar. Hier wilden we wat extra aandacht aan geven door het organiseren van een feest. Dit feest zou dit voorjaar plaats gaan vinden. We hebben als bestuur besloten om dit feest uit te stellen met een jaar en dit te gaan organiseren in het voorjaar van 2021.

Wat betreft de start van het nieuwe seizoen is het ook afwachten hoe dan de stand van zaken is. We gaan er voor alsnog vanuit dat de start gewoon op normale manier zal plaatsvinden. De start van de trainingen zal worden gepubliceerd door de KTZ, maar zal halverwege augustus zijn voor in ieder geval de selectie. De overige teams zullen later starten.

Voor wat betreft de financiele kant van het verenigingsleven heeft Aad als financieel verantwoordelijke een aanvulling gemaakt. Dit volgt hieronder.

Financiën

Op dit moment kan er vanwege de beperkingen i.v.m. het coronavirus helaas niet gekorfbald en getraind worden. Ook alle sociale activiteiten liggen tot nader order stil. Ckv NIO wordt hierdoor niet alleen sportief geraakt maar ook financieel. We missen bepaalde inkomsten, zoals kantine omzet, terwijl de kosten voor een groot deel gewoon doorlopen. Het bestuur verwacht dat dit zo blijft tot

het eind van het seizoen.

De juridische relatie tussen ckv NIO en haar leden is het lidmaatschap. Het is statutair vastgelegd dat je contributie moet betalen. Als lid van een vereniging, ben je akkoord gegaan met de statuten en ben je dus contributie verschuldigd. Het maakt dan niet uit of de club haar doelstellingen waar heeft kunnen maken.

Op dit moment is het niet duidelijk wat het financieel effect op de begroting van het lopend seizoen gaat zijn. Het is nu nog niet mogelijk precies vast te stellen welke kosten er wegvallen en welke er doorlopen. Ook moet het effect van wegvallende omzet in kaart worden gebracht en moeten we uitzoeken of ckv NIO mogelijk in aanmerking komt voor een financiële compensatie van de overheid.

De contributie voor het seizoen 2019-2020 wordt in 4 termijnen geïncasseerd. Tot en met maart zijn er 3 termijnen geïncasseerd. Sommige van jullie hebben de contributie al betaald voor het hele seizoen. Normaal gesproken zou de 4e termijn worden geïncasseerd in mei 2020. Een mogelijk besluit om af te zien van een deel van de contributie over het seizoen 2019-2020 moet, indien voorgesteld door het bestuur, genomen worden door de algemene ledenvergadering. Deze wordt meestal gehouden in september.

Het bestuur zal in juni 2020, afhankelijk van de financiële positie op dat moment, een besluit nemen of de 4e termijn van de contributie over het seizoen 2019-2020 in juni 2020 zal worden geïncasseerd of dat dit verder zal worden uitgesteld totdat hierover een besluit is genomen in de ledenvergadering in september 2020.

Pas goed op jezelf

Tot zover de informatie vanuit het bestuur. We hopen dat jullie gezond blijven en ook wij adviseren jullie om je te houden aan de regels die worden gesteld door de overheid. Dat is met dit mooie weer zeker geen gemakkelijke opgave, maar het is helaas nodig om uiteindelijk weer op een normale manier met elkaar te kunnen sporten. En uiteraard hopen we dat dit volgend seizoen in augustus/september weer zal kunnen. We vinden het mooi om te constateren dat er online house party’s worden georganiseerd en bingo wordt gespeeld via Skype. Blijf dit vooral doen. Houd contact met elkaar en volg de berichtgeving op onze social media voor wat betreft de activiteiten die wellicht nog wel plaats kunnen gaan vinden.

Namens het bestuur, Cees Dekker Voorzitter

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.