Privacy

Privacyverklaring ckv NIO
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ckv NIO, ‘de vereniging’. Wij vinden het
van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze
verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.
Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail
aan: bestuur@ckvnio.nl

Het lidmaatschap
Het lidmaatschap is de overeenkomst die u als lid aangaat met de vereniging. Voor deze overeenkomst
hebben wij een aantal persoonsgegevens van u nodig zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mail maar
ook uw geslacht, geboortedatum en bankrekeningnummer. Deze gegevens hebben wij nodig om ons deel
van de overeenkomst te kunnen uitvoeren.

Overige situaties
Daarnaast zijn er nog een aantal andere situaties waarin persoonsgegevens worden verzameld dan wel
verwerkt, zoals op de website, foto’s van wedstrijden en activiteiten,
jaarverslagen, inschrijfformulieren voor activiteiten, etc.

Details verwerking persoonsgegevens
In de tabel aan het eind van deze privacyverklaring kunt u snel en eenvoudig terugvinden
met welk doel wij welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze
persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging
op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te
verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich in
een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de
Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle organisaties die de betreffende gegevens van de
Vereniging hebben ontvangen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die de Vereniging met u
heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan

Overzicht persoonsgegevens Privacyverklaring

Privacyverklaring CKV N.I.O. als Pdf

 

Reacties zijn gesloten.