Mededeling 15 december 2020

Beste leden van NIO,

Net als waarschijnlijk het grootste deel van jullie hebben wij, als leden van de KTZ en het bestuur, gekeken naar de persconferentie van maandag 14 december. Hierna is hier direct over gesproken in een vergadering. De lockdown heeft voor ons allen veel gevolgen. In dit bericht willen we iedereen op de hoogte stellen van de gevolgen die de maatregelen hebben voor onze vereniging.

  • Sporthal De Wilgenring is tot en met 19 januari gesloten. Binnensporten mogen niet plaatsvinden.
  • Seniorenleden (boven de 18) mogen tot en met 19 januari niet sporten in teamverband, zowel binnen als buiten. Voor deze groep is  NIO genoodzaakt om 5 weken ‘op slot’ te gaan.
  • Jeugdleden (onder de 18) mogen tot en met 19 januari niet binnensporten. De regering heeft aangegeven dat deze groep eventueel wel buiten in teamverband mag sporten. NIO heeft besloten om de trainingen vanaf dit moment tot en met de kerstvakantie (3 januari) niet door te laten gaan.
    • Er zal in de komende periode gekeken worden naar het aanbieden van trainingen vanaf 3 januari op het NIO-veld. Hier hebben veel factoren invloed op. Denk aan materiaal, het weer, bereidheid van ons vrijwillige trainers etc. In de kerstvakantie zal hier vanuit ons nog een bericht aan worden gewijd.

Mochten er naar aanleiding van dit bericht nog vragen of opmerkingen zijn, dan kunt u via het volgende emailadres contact leggen: ktz@ckvnio.nl

Het is noodzakelijk, maar desalniettemin erg jammer dat we onze mooie korfbalsport de komende tijd niet samen met ons team kunnen beoefenen. Om als NIO de komende tijd toch een beetje samen te zijn zal de RC een online activiteit organiseren en een tip voor alle leden: houd de brievenbus de komende tijd in de gaten!

Vanuit het bestuur en de KTZ willen we jullie fijne en gezonde feestdagen toewensen. Pas goed op jezelf én elkaar en blijf gezond!

Bestuur en KTZ

Ckv NIO

Corona Protocol 29-09-2020

Beste leden, coaches, trainers en ouders,

Ook het bestuur heeft kennis genomen van de additionele maatregelen, die het kabinet maandag 28 september heeft afgekondigd in de strijd tegen het coronavirus. Deze maatregelen gaan in op dinsdag 29 september 18.00 uur en worden na enkele weken geëvalueerd.

Wij begrijpen en respecteren dat deze regels noodzakelijk zijn om het virus er onder te krijgen en zijn, voor nu, blij dat er nog wel gesport mag worden op het veld. Tegelijkertijd realiseert het bestuur zich dat dit nog niets zegt over de plannen m.b.t. de zaal competitie. E.e.a. zal afhangen van het resultaat wat we met zijn allen hopen te bereiken de komende drie weken.

Aanvullend op onze basisregels, gelden vanaf dinsdag 29 september vanaf 18:00 uur bij c.k.v. NIO tot nader bericht de volgende extra regels.

§  Het is vanaf 29 september 2020 van 18.00 uur niet meer toegestaan dat ouders/publiek bij de training en de wedstrijden aanwezig zijn.

§  Wanneer kinderen worden gebracht is dit weer op basis van “kiss and ride”.

§  Dit betekent dat de kinderen worden afgezet buiten het hek en daar na afloop ook weer worden opgepikt.

§  Kom daar maximaal 10 minuten voor afloop van de training naar toe.

§  De kantine is vanaf morgen tot nader orde gesloten.

§  Publiek is dus NIET meer toegestaan! 

In dit verband verwachten we dat het NOC-NSF en de KNKV in de loop van de week een aangepast protocol zal opstellen.

Vooruitlopend hierop hebben we onze eigen protocol al aangepast op basis van deze additionele maatregelen.

Namens het bestuur, Aad van der Lee Voorzitter