Senioren indeling 2020/2021

Beste spelende senioren leden,De senioren indeling heeft even op zich moeten laten wachten, maar bij deze presenteren wij de senioren indeling 2020/2021. Lees de begeleidende tekst goed door; het knkv heeft namelijk een nieuw bestuursbesluit doorgevoerd. 

Tegen het einde van de competitie is het voor NIO altijd een spannend moment: dan worden de nieuwe teamindelingen gepubliceerd voor het volgende seizoen! Binnen het samenstellen van die teamindelingen houden we altijd met een aantal zaken rekening: verdeling heren/dames, speelsterkte en plezier. Elk jaar bereidt de Korfbal Technische Zaken (KTZ) commissie van NIO de teamindelingen voor. Hierbij wordt voor zover mogelijk rekening gehouden met de wensen van onze NIO’ers. 

Wij zijn blij om te kunnen melden dat we dit jaar een ruime en jonge selectie hebben, die al een aantal weken hard hebben getraind onder leiding van de nieuwe hoofdcoach: Benno Snaphaan. 

Daarnaast is het ons dit jaar weer gelukt om drie breedtekorfbal teams op de been te brengen. Hierbij zijn wij erg blij met de terugkeer van een aantal dames! Echter zullen jullie in de bijgevoegde teamindeling zien dat we nog 1 dame in NIO 4 missen, hiervoor zal, net zoals vorig jaar voor de heren in NIO 4, een rouleerschema gemaakt worden. Dit rouleringssysteem zal in augustus verder worden toegelicht aan het betreffende team en daarnaast beogen we om dit schema zo vroeg mogelijk rond te hebben. 

Hierboven is het nieuwe bestuursbesluit van de knkv al even kort aangehaald, hieronder de tekst vanuit de bond:
Een gemengde ploeg bestaat uit vier speelsters en vier spelers. De sekseverdeling mag in het breedtekorfbal worden losgelaten, indien er met hesjes wordt gespeeld, zodat het twee tegen twee principe blijft gehandhaafd. Als aanvullende voorwaarde geldt daarbij dat een speler of speelster in dezelfde wedstrijd altijd als dame of heer blijft spelen.
Dit experiment is van toepassing op het competitieseizoen 2020-2021 en zal tussen 1 mei 2021 en 1 juni 2021 geëvalueerd worden. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2020.

Als KTZ, snappen wij dat dit nieuwe bestuursbesluit verschillende emoties oproept. Niet alleen bij NIO, maar bij erg veel korfbalverenigingen. Echter biedt het ook meer mogelijkheden om wedstrijden, ondanks een tekort van het ene geslacht, toch door te laten gaan. Als KTZ hebben wij besloten dat, mochten wij een heer als dame gaan inzetten (of andersom), dit eerst met de betreffende tegenstander te overleggen. Wij verwachten dat veel verenigingen dit op deze manier zullen doen, zodat dit nieuwe bestuursbesluit niet ten koste gaat van het speelplezier. 

Als er vragen zijn dan mogen deze rechtstreeks aan mij gericht worden door een e-mail te sturen naar onderstaand adres. De KTZ licht de teamindeling dan graag toe in een persoonlijk gesprek, kleinere vragen kunnen telefonisch beantwoord worden. Uiteindelijk willen we namelijk allemaal hetzelfde, met plezier en voor iedereen op zijn of haar eigen niveau korfballen!

Met vriendelijke groet,
Hanneke Baukema, Voorzitter KTZ,
ktz@ckvnio.nl / 06 15 14 98 56

Indeling Senioren 2020-2021

Wel even inloggen om het bestand te downloaden. i.v.m. de A.V.G.

Jeugdindelingen NIEUW

Beste jeugdleden en ouders,

Nu nieuwe versie met de bijbehorende coaches !!!

Tegen het einde van dit vreemd verlopen seizoen is er voor NIO toch nog een spannend moment: de nieuwe teamindelingen voor het volgende seizoen! Binnen het samenstellen van die teamindelingen houden we altijd met een aantal zaken rekening.

Elk jaar bereidt de Korfbal Technische Zaken (KTZ) commissie van NIO de teamindelingen voor. Gedurende het hele seizoen bekijken coördinatoren de trainingen en wedstrijden. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd met trainers en coaches. Hiermee probeert de KTZ om tot een zorgvuldige potentiële teamindeling te komen die vervolgens met de trainers/coaches wordt doorgenomen.

Één van de belangrijkste punten bij het maken van een indeling is de leeftijd. Soms komt het voor dat je te oud bent voor een team waardoor we jeugdleden door moeten schuiven. Daarnaast kijken we ook naar de volgende aspecten: talent, groeipotentie, inzet en sociale aansluiting. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de verdeling van jongens en meisjes.


Net als vorig jaar hebben we op dit moment nog geen volledig F-team. Rond deze periode zullen de puppy’s mee kijken en trainen met de F1 en dit levert vaak nieuwe leden op. Daarnaast verwachten we in de E-jeugd nog een aantal leden zodat we ruimer in de aantallen zitten.

Hoeveel tijd de KTZ commissie samen met de trainers/coaches er ook insteekt, soms komen we niet uit onder het maken van moeilijke keuzes. Die keuzes proberen we zo goed mogelijk uit te leggen en worden altijd gemaakt met als overweging dat het de beste keuze voor iedereen is. Misschien betekent dit dat een persoonlijke wens niet direct ingewilligd wordt, maar we hebben er vertrouwen in dat we opnieuw een indeling hebben kunnen maken om trots op te zijn!

Misschien zijn er na het lezen van deze indeling nog vragen die openstaan. We willen jullie vragen om de tijd te nemen om deze indeling op je in te laten werken. Als er vragen zijn dan mogen deze rechtstreeks aan mij gericht worden door een e-mail te sturen naar onderstaand adres. De KTZ licht de teamindeling dan graag toe in een persoonlijk gesprek, kleinere vragen kunnen telefonisch beantwoord worden. Uiteindelijk willen we namelijk allemaal hetzelfde, voor iedereen op zijn of haar eigen niveau leuk korfballen!

Ten slotte, valt jullie bij het lezen van de jeugdindeling op dat er nog geen trainers boven staan. Als KTZ streven we ernaar om twee trainers op elk team te hebben, zodat er genoeg persoonlijke aandacht voor de kinderen kan zijn en zodat de trainers kunnen sparren. Momenteel komen we nog trainers te kort om dit na te streven. Hierbij een oproep: We zijn op zoek naar enthousiaste trainers voor de jeugd die met veel plezier de spelers willen laten ontwikkelen! Hierbij krijg je goede begeleiding van de twee trainerscoördinatoren en is er ook zeker mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen! Naast ervaren korfballers, zijn ouders ook zeer welkom! Ervaring is een pré, maar zeker niet verplicht!

Met vriendelijke groet,
Hanneke Baukema, Voorzitter KTZ

ktz@ckvnio.nl / 06 15 14 98 56

Uiteraard zijn jullie nieuwsgierig geworden, we hebben de indeling wel beveiligd i.v.m. de AVG.

Indeling Jeugd 2020-2021

We mogen weer sporten! (Corona Protocol senioren)

We mogen weer!

De jeugd is al weer een tijdje bezig, maar vanaf deze week mag ook de rest weer lekker het veld op om een balletje te schieten.

Hieronder zie je wanneer je welkom bent.

Lees ook allemaal nog even het protocol door aub.

Coördinator  TijdVeld
Woensdag 
3,4 en 5Andre/Edwin20:30-21:301 en 2
Trimmers 20:30-21:303
 
Zaterdag 
KombifittersPetra/Esther11:00-12:001 en 2
Trimmers 11:00-12:003
 
 
Di en Do 
SelectieHanneke/Brenda20:30-21:303 en 4
 

We mogen weer sporten! (Corona Protocol jeugd)

We mogen weer sporten! Echter wel met de nodige voorschriften. Als NIO hebben we de volgende maatregelen genomen, conform de KNKV maatregelen;

Er zijn tijdens de trainingen ‘Corona-coördinatoren’, die toezicht houden op het gebruik van de accommodatie. Deze personen zorgen voor een juiste toepassing van de protocollen voor, tijdens en na de trainingen. Daarbij houden zij het overzicht over de gehele trainingsavond en waarborgen zij de veiligheid van alle betrokkenen. Als op de NIO accommodatie getwijfeld wordt of een speler wel of geen ziekteverschijnselen vertoont, zijn de Corona-coördinatoren de aangewezen personen, die de betreffende personen dringend adviseren om de sportaccommodatie te verlaten.
De corona-coördinator is bovendien verantwoordelijk voor: desinfecteren van de handen van de jeugd en trainers, desinfecteren van het trainingsmateriaal en het opvolgen van de juiste looproute

Voorschriften algemeen:

 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°)
 • Blijf thuis als iemand in je huis koorts heeft (vanaf 38°) en/of benauwdheid
 • Meld je kind(eren) tijdig AF voor de trainingen, zodat de vereniging rekening kan houden met de toestroom;
 • De NIO kantine is gesloten. Er kan dus geen gebruik gemaakt worden van kleedkamers. Bij hoge uitzondering kan en mag er gebruik gemaakt worden van het toilet (EHBO-doos is op het veld aanwezig).
 • De trainingen per veld starten op verschillende tijden, om de 20 minuten en eindigen daarmee ook in dit ritme. Kijk goed naar het trainingsschema en wees niet eerder dan 10 minuten aanwezig op NIO. Verlaat NIO direct(!) na de training
 • Er is een routing op het sportpark met bewegwijzering.

Voorschriften halen & brengen:

 • Ouders mogen niet het NIO-terrein op (mits ze een kind jonger dan 6 jaar hebben die komt trainen)
 • Reis alleen met je kind(eren) of kom met personen uit je huishouden.
 • Kom zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar NIO.
 • Ouders die hun kind(eren) met de auto naar NIO brengen, worden geacht om niet het NIO-terrein op te rijden. Laat je kind(eren) uitstappen op de abeelweg. De corona-coördinator staat bij het NIO-hek en houdt toezicht op de kinderen.

Voorschriften training:

 • Kom alleen naar NIO als je training hebt
 • Ga voorafgaand aan de training thuis naar het toilet
 • Was voorafgaand aan de training je handen, minimaal 20 seconden
 • Volg de aanwijzingen van de Corona-coördinatoren (te herkennen aan een gekleurd hesje) en de trainers op
 • Laat je handen VOOR en NA de training desinfecteren door de trainer/corona-coördinator bij ingang van het NIO-veld. Er wordt gebruik gemaakt van een statafel tussen de trainer/corona-coördinator en de spelers (1,5 meter afstand).
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training op NIO
 • Schud geen handen
 • Maak tijdens het sporten zoveel mogelijk gebruik van eigen materiaal zoals sportkleding en bidons
 • Spelers van zowel de A-, B- en C-jeugd worden geadviseerd om een legitimatiebewijs (indien in bezit) mee te nemen naar de training. Er kan door de gemeente gehandhaafd worden

Tijdschema

F : 18:00 tot 19:00 à alleen dinsdag*
E : 18:00 tot 19:00
D: 18:20 tot 19:20
C: 19:20 tot 20:20
B: 19:20 tot 20:20 à alleen donderdag*
A: 19:40 tot 20:40 à A2 alleen dinsdag*

*bij veel animo kan er een tweede trainingsdag verzorgd worden.

Corona update bestuur

En ineens was daar eind maart een abrupt einde aan het seizoen 2019-2020. Waar het eerst van korte duur leek te zijn, is er inmiddels veel meer duidelijkheid gekomen. Door de maatregelen vanuit de overheid en het RIVM is het seizoen nu definitief voorbij. Uiteraard een zeer logisch besluit van het KNKV, dat daarmee de richtlijnen van het RIVM en de regering volgt.

We hopen dat het met jullie allemaal goed gaat in deze zeer vreemde en extreme tijd. Wij als bestuur hebben afgelopen maandag een vergadering gehad via Teams om over de gevolgen van gedachte te wisselen. Naast dat de huidige crisis een enorme impact heeft op het sociale gebeuren van het verenigingsleven, heeft dit uiteraard ook gevolgen voor algemene verenigingszaken. Hierbij valt dan te denken aan onderhoud van het pand, voorraad van de kantine, kosten die doorlopen, het gemis aan omzet. Daarnaast ook de vragen over wat gaan we doen met het kamp, het familietoernooi en niet te vergeten het jubileumfeest.

Met dit bericht willen we jullie informeren over wat wij als bestuur hebben besloten en hoe wij het einde van dit seizoen en de start van het volgende seizoen zien. Uiteraard is dit nog wel afhankelijk van mogelijke nieuwe ontwikkelingen en besluiten. We vonden het in ieder geval noodzakelijk om nu iets te laten weten gezien de huidige stand van zaken.

Zoals jullie wellicht hebben vernomen zal de zaalcompetitie niet worden uitgespeeld. Het bondsbestuur had op 16 maart al besloten om de zaalcompetitie in het breedtekorfbal als niet gespeeld te beschouwen. Inmiddels is er voor het wedstrijdkorfbal besloten dat de stand zoals die na de laatst gespeelde wedstrijd was, wordt gezien als eindstand. De tweede helft van de veldcompetitie komt volledig te vervallen, waardoor de gehele veldcompetitie wordt beschouwd als niet gespeeld. Er zal niet meer worden getraind en er zullen geen activiteiten meer plaatsvinden op ons complex. Dit laatste zeker tot 1 juni. Wanneer de overheid met aanpassing komt van de regels zullen wij gaan beoordelen of het kamp en het familietoernooi door kunnen gaan. We hebben dus wel besloten om de publicatie en de inschrijving van het familietoernooi plaats te laten vinden. Dit dus met de mogelijkheid dat het niet doorgaat. Het lijkt ons een mooie gelegenheid om, als de situatie het toelaat, een vreemd seizoen op een mooie en feestelijke wijze met elkaar en vrienden en familie af te sluiten.

November 2019 bestond onze vereniging 60 jaar. Hier wilden we wat extra aandacht aan geven door het organiseren van een feest. Dit feest zou dit voorjaar plaats gaan vinden. We hebben als bestuur besloten om dit feest uit te stellen met een jaar en dit te gaan organiseren in het voorjaar van 2021.

Wat betreft de start van het nieuwe seizoen is het ook afwachten hoe dan de stand van zaken is. We gaan er voor alsnog vanuit dat de start gewoon op normale manier zal plaatsvinden. De start van de trainingen zal worden gepubliceerd door de KTZ, maar zal halverwege augustus zijn voor in ieder geval de selectie. De overige teams zullen later starten.

Voor wat betreft de financiele kant van het verenigingsleven heeft Aad als financieel verantwoordelijke een aanvulling gemaakt. Dit volgt hieronder.

Financiën

Op dit moment kan er vanwege de beperkingen i.v.m. het coronavirus helaas niet gekorfbald en getraind worden. Ook alle sociale activiteiten liggen tot nader order stil. Ckv NIO wordt hierdoor niet alleen sportief geraakt maar ook financieel. We missen bepaalde inkomsten, zoals kantine omzet, terwijl de kosten voor een groot deel gewoon doorlopen. Het bestuur verwacht dat dit zo blijft tot

het eind van het seizoen.

De juridische relatie tussen ckv NIO en haar leden is het lidmaatschap. Het is statutair vastgelegd dat je contributie moet betalen. Als lid van een vereniging, ben je akkoord gegaan met de statuten en ben je dus contributie verschuldigd. Het maakt dan niet uit of de club haar doelstellingen waar heeft kunnen maken.

Op dit moment is het niet duidelijk wat het financieel effect op de begroting van het lopend seizoen gaat zijn. Het is nu nog niet mogelijk precies vast te stellen welke kosten er wegvallen en welke er doorlopen. Ook moet het effect van wegvallende omzet in kaart worden gebracht en moeten we uitzoeken of ckv NIO mogelijk in aanmerking komt voor een financiële compensatie van de overheid.

De contributie voor het seizoen 2019-2020 wordt in 4 termijnen geïncasseerd. Tot en met maart zijn er 3 termijnen geïncasseerd. Sommige van jullie hebben de contributie al betaald voor het hele seizoen. Normaal gesproken zou de 4e termijn worden geïncasseerd in mei 2020. Een mogelijk besluit om af te zien van een deel van de contributie over het seizoen 2019-2020 moet, indien voorgesteld door het bestuur, genomen worden door de algemene ledenvergadering. Deze wordt meestal gehouden in september.

Het bestuur zal in juni 2020, afhankelijk van de financiële positie op dat moment, een besluit nemen of de 4e termijn van de contributie over het seizoen 2019-2020 in juni 2020 zal worden geïncasseerd of dat dit verder zal worden uitgesteld totdat hierover een besluit is genomen in de ledenvergadering in september 2020.

Pas goed op jezelf

Tot zover de informatie vanuit het bestuur. We hopen dat jullie gezond blijven en ook wij adviseren jullie om je te houden aan de regels die worden gesteld door de overheid. Dat is met dit mooie weer zeker geen gemakkelijke opgave, maar het is helaas nodig om uiteindelijk weer op een normale manier met elkaar te kunnen sporten. En uiteraard hopen we dat dit volgend seizoen in augustus/september weer zal kunnen. We vinden het mooi om te constateren dat er online house party’s worden georganiseerd en bingo wordt gespeeld via Skype. Blijf dit vooral doen. Houd contact met elkaar en volg de berichtgeving op onze social media voor wat betreft de activiteiten die wellicht nog wel plaats kunnen gaan vinden.

Namens het bestuur, Cees Dekker Voorzitter

KNKV Magazine #2

KNKV Magazine vol inspiratie en informatie
Vandaag is het online KNKV Magazine weer verschenen. Dit is de tweede editie. Half februari kwam het KNKV voor het eerst met het digitale magazine vol met inspirerende en informatieve artikelen uit de praktijk.

Ondanks de tijd van het coronavirus en de beperkte maatregelen -gelukkig kunnen we stapje voor stapje weer wat meer korfballen- bevat het KNKV Magazine leuke en inzichtelijke verhalen. Je ontmoet initiatiefnemers en vrijwilligers van korfbalverenigingen en medewerkers van het KNKV over onderwerpen die jou als bestuurder, vrijwilliger, ouder of fan ideeën en inspiratie geven voor acties bij jouw vereniging.

Bijvoorbeeld wat betekent het coronavirus voor het competitieseizoen 2020/2021, hoe krijg je inzicht in hoe je vereniging er voor staat, wat heeft Synergo gedaan om het aanbod in hun kantine gezonder te maken en hoe heeft DKV Celeritas haar aanbod voor 60-plussers opgezet.  


Ontmoeten

“Als we terugblikken op de afgelopen twee maanden kunnen we niet anders dan zeggen dat het een bijzondere periode was en is. Maar wat waren we innovatief als het aankomt op binding houden met onze leden en trainen volgens de coronaregels. In het tweede magazine vind je allemaal artikelen waarmee we je willen inspireren en waarin we mensen ontmoeten. Misschien zie je er kansen in voor je vereniging,” aldus Ingrid Sijstermans (Coordinator Vereniging Centraal en Verengingsadviseur regio Zeeland).

Inhoud KNKV Magazine #2

 • Voorwoord Ingrid Sijstermans
 • Competitie ‘na corona’
 • Inzicht in je vereniging
 • Goud, zilver en brons
 • Breed ‘assortiment’ leden bij WION
 • In de spotlight: Arine Schutte
 • Celeritas laat 60-plussers bewegen
 • Mooie corona-initiatieven
 • #STAYFIT: Achter de schermen
 • Celeritas laat 60+ bewegen
 • Verduurzamen is het antwoord
 • Drie vragen aan RCN

Brownio

Hi iedereen! Om toch nog een beetje samen te zijn heeft NIO een brownio actie gestart! Wij maken ze, jullie eten ze? bestellen kan via de onderstaande link: 

Bestelformulier Brownio’s 

Alvast bedankt!