NIO | update: KTZ vergadert door!

Beste allemaal,

Missen jullie het korfbal ook zo erg? Wij wel hoor! En daarom hebben wij, de leden van de KTZ (korfbal technische zaken), deze week maar digitaal vergaderd. En dat ziet er dan zo uit:

En toen we zo, via de laptop, bij elkaar zaten, vonden we dat we iets van ons moesten laten hoor aan jullie, de NIO-leden! 

Tijdens onze online vergadering hebben we besproken wat er voor de komende veld-periode gedaan moet worden en helaas is dat niet zo heel veel. 

Maar: voor volgend seizoen zijn we inmiddels wel druk aan de slag! Er moet gekeken worden welke leden door (moeten) schuiven naar een hoger team, vanwege hun leeftijd, maar ook hoeveel teams we kunnen samenstellen, want dit moeten we al snel doorgeven aan de KNKV (korfbal bond). Daarnaast gaan we de komende tijd ook aan de slag met het bepalen van de nieuwe trainerskoppels.

Belangrijk is hiervoor dat we weten of leden nog speciale ‘wensen’ voor een team hebben. We weten dit het liefst zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor 1 mei via een mailtje naar ktz@ckvnio.nl

En zoals het bericht van de voorzitter mooi eindigde:

We hopen dat jullie gezond blijven en ook wij adviseren jullie om je te houden aan de regels die worden gesteld door de overheid. Dat is met dit mooie weer zeker geen gemakkelijke opgave, maar het is helaas nodig om uiteindelijk weer op een normale manier met elkaar te kunnen sporten. En uiteraard hopen we dat dit volgend seizoen in augustus/september weer zal kunnen. We vinden het mooi om te constateren dat er online house party’s worden georganiseerd en bingo wordt gespeeld via Skype. Blijf dit vooral doen. Houd contact met elkaar en volg de berichtgeving op onze social media voor wat betreft de activiteiten die wellicht nog wel plaats kunnen gaan vinden.  

Nog een leuk nieuwtje: eind deze week verschijnt de eerste editie van Tweekbericht: toen er nog korfbal was…! Een mooi initiatief vol ‘puzzels/raadsels/uit de oude doos foto’s/wist je dat van’ zodat NIO ook in deze tijd dicht bij jullie is! 

Sportieve groet, 

Namens de KTZ,
Hanneke Baukema

#StayFit

“Het is mooi om te zien dat onze partners ERIMA en Korfbaltotaal zich het lot van onze verenigingen aantrekken en zich belangeloos inzetten voor deze actie door tegen kostprijs hun producten en diensten in te zetten. Op deze manier hopen we met elkaar de verenigingen financieel een steuntje in de rug te geven”, aldus Bibi Terlouw (Marketing KNKV).  

ERIMA en Korfbaltotaal hebben in samenwerking met het KNKV sportshirts ontwikkeld waarmee leden en fans hun vereniging financieel kunnen steunen. Als je het speciaal ontwikkelde sportshirt – inclusief verenigingslogo – besteld, wordt er vijf euro gedoneerd aan de vereniging.

Voor leden en fans is het leuk om een shirt met verenigingslogo te bestellen, voor de vereniging is het een mooie manier om een leuk bedrag binnen te halen. De #stayfit-shirts, die € 17,95 kosten (exclusief € 5,95 verzendkosten), kunnen besteld worden via deze webshop.

In eerste instantie loopt de actie tot 1 juni 2020. Het totale donatiebedrag voor jouw vereniging wordt voor 15 juni 2020 overgemaakt naar jouw vereniging. Mocht de actie langer doorlopen, dan maakt het KNKV het resterende bedrag over voor 30 augustus.

Corona update bestuur

En ineens was daar eind maart een abrupt einde aan het seizoen 2019-2020. Waar het eerst van korte duur leek te zijn, is er inmiddels veel meer duidelijkheid gekomen. Door de maatregelen vanuit de overheid en het RIVM is het seizoen nu definitief voorbij. Uiteraard een zeer logisch besluit van het KNKV, dat daarmee de richtlijnen van het RIVM en de regering volgt.

We hopen dat het met jullie allemaal goed gaat in deze zeer vreemde en extreme tijd. Wij als bestuur hebben afgelopen maandag een vergadering gehad via Teams om over de gevolgen van gedachte te wisselen. Naast dat de huidige crisis een enorme impact heeft op het sociale gebeuren van het verenigingsleven, heeft dit uiteraard ook gevolgen voor algemene verenigingszaken. Hierbij valt dan te denken aan onderhoud van het pand, voorraad van de kantine, kosten die doorlopen, het gemis aan omzet. Daarnaast ook de vragen over wat gaan we doen met het kamp, het familietoernooi en niet te vergeten het jubileumfeest.

Met dit bericht willen we jullie informeren over wat wij als bestuur hebben besloten en hoe wij het einde van dit seizoen en de start van het volgende seizoen zien. Uiteraard is dit nog wel afhankelijk van mogelijke nieuwe ontwikkelingen en besluiten. We vonden het in ieder geval noodzakelijk om nu iets te laten weten gezien de huidige stand van zaken.

Zoals jullie wellicht hebben vernomen zal de zaalcompetitie niet worden uitgespeeld. Het bondsbestuur had op 16 maart al besloten om de zaalcompetitie in het breedtekorfbal als niet gespeeld te beschouwen. Inmiddels is er voor het wedstrijdkorfbal besloten dat de stand zoals die na de laatst gespeelde wedstrijd was, wordt gezien als eindstand. De tweede helft van de veldcompetitie komt volledig te vervallen, waardoor de gehele veldcompetitie wordt beschouwd als niet gespeeld. Er zal niet meer worden getraind en er zullen geen activiteiten meer plaatsvinden op ons complex. Dit laatste zeker tot 1 juni. Wanneer de overheid met aanpassing komt van de regels zullen wij gaan beoordelen of het kamp en het familietoernooi door kunnen gaan. We hebben dus wel besloten om de publicatie en de inschrijving van het familietoernooi plaats te laten vinden. Dit dus met de mogelijkheid dat het niet doorgaat. Het lijkt ons een mooie gelegenheid om, als de situatie het toelaat, een vreemd seizoen op een mooie en feestelijke wijze met elkaar en vrienden en familie af te sluiten.

November 2019 bestond onze vereniging 60 jaar. Hier wilden we wat extra aandacht aan geven door het organiseren van een feest. Dit feest zou dit voorjaar plaats gaan vinden. We hebben als bestuur besloten om dit feest uit te stellen met een jaar en dit te gaan organiseren in het voorjaar van 2021.

Wat betreft de start van het nieuwe seizoen is het ook afwachten hoe dan de stand van zaken is. We gaan er voor alsnog vanuit dat de start gewoon op normale manier zal plaatsvinden. De start van de trainingen zal worden gepubliceerd door de KTZ, maar zal halverwege augustus zijn voor in ieder geval de selectie. De overige teams zullen later starten.

Voor wat betreft de financiele kant van het verenigingsleven heeft Aad als financieel verantwoordelijke een aanvulling gemaakt. Dit volgt hieronder.

Financiën

Op dit moment kan er vanwege de beperkingen i.v.m. het coronavirus helaas niet gekorfbald en getraind worden. Ook alle sociale activiteiten liggen tot nader order stil. Ckv NIO wordt hierdoor niet alleen sportief geraakt maar ook financieel. We missen bepaalde inkomsten, zoals kantine omzet, terwijl de kosten voor een groot deel gewoon doorlopen. Het bestuur verwacht dat dit zo blijft tot

het eind van het seizoen.

De juridische relatie tussen ckv NIO en haar leden is het lidmaatschap. Het is statutair vastgelegd dat je contributie moet betalen. Als lid van een vereniging, ben je akkoord gegaan met de statuten en ben je dus contributie verschuldigd. Het maakt dan niet uit of de club haar doelstellingen waar heeft kunnen maken.

Op dit moment is het niet duidelijk wat het financieel effect op de begroting van het lopend seizoen gaat zijn. Het is nu nog niet mogelijk precies vast te stellen welke kosten er wegvallen en welke er doorlopen. Ook moet het effect van wegvallende omzet in kaart worden gebracht en moeten we uitzoeken of ckv NIO mogelijk in aanmerking komt voor een financiële compensatie van de overheid.

De contributie voor het seizoen 2019-2020 wordt in 4 termijnen geïncasseerd. Tot en met maart zijn er 3 termijnen geïncasseerd. Sommige van jullie hebben de contributie al betaald voor het hele seizoen. Normaal gesproken zou de 4e termijn worden geïncasseerd in mei 2020. Een mogelijk besluit om af te zien van een deel van de contributie over het seizoen 2019-2020 moet, indien voorgesteld door het bestuur, genomen worden door de algemene ledenvergadering. Deze wordt meestal gehouden in september.

Het bestuur zal in juni 2020, afhankelijk van de financiële positie op dat moment, een besluit nemen of de 4e termijn van de contributie over het seizoen 2019-2020 in juni 2020 zal worden geïncasseerd of dat dit verder zal worden uitgesteld totdat hierover een besluit is genomen in de ledenvergadering in september 2020.

Pas goed op jezelf

Tot zover de informatie vanuit het bestuur. We hopen dat jullie gezond blijven en ook wij adviseren jullie om je te houden aan de regels die worden gesteld door de overheid. Dat is met dit mooie weer zeker geen gemakkelijke opgave, maar het is helaas nodig om uiteindelijk weer op een normale manier met elkaar te kunnen sporten. En uiteraard hopen we dat dit volgend seizoen in augustus/september weer zal kunnen. We vinden het mooi om te constateren dat er online house party’s worden georganiseerd en bingo wordt gespeeld via Skype. Blijf dit vooral doen. Houd contact met elkaar en volg de berichtgeving op onze social media voor wat betreft de activiteiten die wellicht nog wel plaats kunnen gaan vinden.

Namens het bestuur, Cees Dekker Voorzitter

Nieuwe trainer voor ckv N.I.O.

Benno Snaphaan

Korfbalvereniging NIO contracteert nieuwe trainer Het bestuur van ckv NIO uit Rotterdam-Schiebroek is blij te kunnen melden dat zij een contract hebben kunnen sluiten met Benno Snaphaan als trainer van de selectie voor het seizoen 2020-2021. Door het aangekondigde vertrek van Rene Meulmeester, moest de commissie Korfbal Technische Zaken opzoek naar een nieuwe trainer.

Na gesprekken te hebben gevoerd met diverse kandidaten bleek Benno de meest geschikte kandidaat te zijn om onze jeugdige selectie een stap verder te gaan laten maken in de nabije toekomst. Er wordt in eerste instantie een contract getekend voor een jaar met daarbij zeker van beide kanten de intentie tot meer.

Benno is afkomstig uit Hendrik Ido Ambacht en is 53 jaar oud. Op dit moment is hij trainer bij Conventus uit Zwijndrecht. Benno is een echt korfbaldier en zette als 4 jarige al zijn eerste stappen op het korfbalveld. Toen bij de vereniging Olympiaan uit Den Haag. Daar heeft hij heel wat jaren gespeeld en het tot het eerste geschopt. Daar ervaring opgedaan in de eerste klasse en na de fusie met Kwiek zelfs de overgangsklasse bereikt. Uiteindelijk is hij bij KVS uit Scheveningen komen te spelen in de Hoofdklasse. Als speler dus sowieso al heel wat ervaring.

Na op redelijk jonge leeftijd geblesseerd te zijn geraakt aan zijn enkel, waardoor het spelen onmogelijk werd, heeft hij zich gericht op het trainersvak. Ook hier heeft hij een indrukwekkende carrière achter de rug met verenigingen als Alo, KVS, Phoenix, Overkanters, Twist en Conventus. Benno geeft aan dat het voor hem belangrijk is dat de spelers zowel individueel en als gehele selectie beter worden. Hij wil het uiterste uit zichzelf en de spelers zien te halen. Hij is voorstander van het moderne korfbal, dynamisch 3-1 spelen en de spelers op de juiste plekken benutten.

Wij als bestuur en KTZ hebben zeer veel vertrouwen in Benno en wensen hem een mooie tijd bij onze vereniging samen met een welwillende, enthousiaste en jonge groep selectiespelers.

Namens het bestuur en KTZ,

Cees Dekker,

Voorzitter.

DARTEN (BIJ N.I.O.):

Leuk(st)e sport: check!
Vrijdagavondvulling: check!
Gezelligheid: check!
Kantineomzet: check!
Moeilijkheid: goed te doen!
Kosten: 2 euro pp per avond.

Koopje!
Dus : GEEN EXCUSES meer om niet te komen naar N.I.O. ‘s Dartavond !
Wie worden uitgenodigd: Alle leden van Nio, vanaf de A-jeugd, donateurs, ouders van leden van NIO.
Hoelaat: ong. 20.00 – ong. 23.15 uur(prijsuitreiking).

Inschrijven vanaf 19.45 uur
Data van dit seizoen:
13 maart 2020, 17 april 2020 en 15 mei 2020.
Overige info: zie de website onder kopje “Activiteiten”.
TOT ZIENS BIJ HET DARTEN!
De Dartsclub

KNKV Magazine

Beste korfballers, bestuurders, vrijwilligers, ouders en fans,

De eerste editie van het KNKV Magazine is verschenen. Met dit digitale magazine informeert en inspireert het KNKV verenigingen, bestuurders, vrijwilligers, ouders en fans met mooie, relevante verhalen uit de praktijk.

Het KNKV Magazine sluit aan bij de ‘Vereniging Centraal’-gedachte van het KNKV en biedt op een aantrekkelijke wijze inzichten, die weer kunnen leiden tot nieuwe acties en ideeën. Het magazine verschijnt zes keer per jaar. “Ik ben erg blij met dit magazine, waarmee we velen hopen te inspireren en informeren over onze prachtige korfbalsport”, aldus Gert-Jan Kraaijeveld (Manager Korfbalparticipatie) in zijn voorwoord.

Inhoud KNKV Magazine #1
Voorwoord Gert-Jan Kraaijeveld
‘We zijn er voor de verenigingen’

Dordts Sportakkoord

‘Iedere korfballer heeft talent’

‘Verenigen doen we samen’

In de Spotlight: Johan van Dijk

4 april 2020: Korfbalcongres

Samenwerking RCN

KONINKLIJK NEDERLANDS KORFBALVERBOND 

KNKV | Postbus 417 |  3700 AK Zeist  |  Woudenbergseweg 56-58  |  0343-499600  | 

DARTEN (BIJ N.I.O.):

Leuk(st)e sport: check!
Vrijdagavondvulling: check!
Gezelligheid: check!
Kantineomzet: check!
Moeilijkheid: goed te doen!
Kosten: 2 euro pp per avond.

Koopje!
Dus : GEEN EXCUSES meer om niet te komen naar N.I.O. ‘s Dartavond !
Wie worden uitgenodigd: Alle leden van Nio, vanaf de A-jeugd, donateurs, ouders van leden van NIO.
Hoelaat: ong. 20.00 – ong. 23.15 uur(prijsuitreiking).

Inschrijven vanaf 19.45 uur
Data van dit seizoen:
14 februari 2020, 13 maart 2020, 17 april 2020, 15 mei 2020.
Overige info: zie de website onder kopje “Activiteiten”.
TOT ZIENS BIJ HET DARTEN!
De Dartsclub

DARTEN (BIJ N.I.O.):

Leuk(st)e sport: check!
Vrijdagavondvulling: check!
Gezelligheid: check!
Kantineomzet: check!
Moeilijkheid: goed te doen!
Kosten: 2 euro pp per avond.

Koopje!
Dus : GEEN EXCUSES meer om niet te komen naar N.I.O. ‘s Dartavond !
Wie worden uitgenodigd: Alle leden van Nio, vanaf de A-jeugd, donateurs, ouders van leden van NIO.
Hoelaat: ong. 20.00 – ong. 23.15 uur(prijsuitreiking).

Inschrijven vanaf 19.45 uur
Data van dit seizoen:
10 jan. 2020, 14 febr. 2020, 13 maart 2020, 17 april 2020 en 15 mei 2020.
Overige info: zie de website onder kopje “Activiteiten”.
TOT ZIENS BIJ HET DARTEN!
De Dartsclub