Algemene Ledenvergadering 2019

Onderstaand de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van de ckv N.I.O., door onze voorzitter:

Secretaresse:
Mw. I. Weeda
Waterviolier 24
2266 ME Leidschendam
Email:secretaresse@ckvnio.nl

Terrein:
Abeelweg 233
Rotterdam – Schiebroek

Girorekening
NL56INGB0000793539
t.n.v. ckv N.I.O. te Rotterdam

Opgericht 21 november 1959

Aan

de leden (vanaf 15 jaar), de ereleden, leden van verdienste, de donateurs en de ouders/verzorgers van aspiranten en pupillen.

 

Rotterdam, september 2019

Beste leden, ereleden, leden van verdienste, donateurs en ouders/ verzorgers,

Hierbij nodig ik u, namens het bestuur van ckv N.I.O., uit voor onze Jaarlijkse Algemene Vergadering die gehouden zal worden op vrijdag 04 oktober 2019.

De vergadering begint om 20.00 uur in onze kantine aan de Abeelweg 233 te Rotterdam­ Schiebroek. Vanaf 19.30 uur staat de koffie (of thee) voor u klaar. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn dan verzoek ik u vriendelijk dit te melden bij Ilja Weeda via de email op (secretaresse@ckvnio.nl).

Tot ziens op vrijdag 04 oktober a.s.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van ckv N.I.O.

Cees Dekker
Voorzitter

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.